onsdag 31. august 2011

Nordkapp – helt i toppen

Nordkapp kommune gjør det bra, faktisk veldig bra, på en nettundersøkelse som IKT-Norge gjennomførte i sommer. Samtidig som Nordkapp gjør det bra sammenlignet med mange andre kommuner på nett, blir kommune-Norge slaktet. Norske kommuner tar ikke sine innbyggere på alvor når det gjelder å forenkle hverdagen, ifølge IKT-Norge.

Å bli god i norsk sammenheng er mulig dersom viljen er tilstede. Jeg håper denne undersøkelsen smitter politikere og byråkrater til å bli bedre på andre områder, blant annet skole og kommunale skatter og avgifter.

Se hele undersøkelsen.

Ingen kommentarer: