tirsdag 30. august 2011

Mer konkurranse mellom politikerne

Rolf-Arne Nicolaisen, Senterpartiets førstekandidat i Nordkapp, fremstår som samarbeidets mann i Radio Nordkapp. Er det noe Nordkapp-politikken ikke trenger mer av er det samarbeid. De aller fleste vedtak i avdelingsstyrene, formannskapet og kommunestyret har vært enstemmige. I kun ett budsjett har de såkalte høyrepartiene, altså Høyre og FrP, skilt seg ut fra resten av kommunestyret i økonomisk politikk. Da kuttet Høyre tre millioner kroner mer enn resten av kommunestyret. Høyres forslag fikk støtte fra FrPs gruppe i kommunestyret og to av Høyres representanter. Den tredje stemte kun for deler av forslaget. Det var Marita Melsbø Nilsen som hadde ansvaret for Høyres budsjettarbeid for 2009, altså et arbeid som ble utført høsten 2008. Tre millioner kroner i forskjell er som nyanse å regne målt opp mot et kommunebudsjett.

Alle, inkludert Senterpartiet ved oppmøte, har ført en uansvarlig økonomisk politikk, noe ROBEK beviser på en god måte. Den eneste saken der Senterpartiet har skilt seg ut, riktig nok i forrige periode, var i debatten om skolemønsteret. Dersom SV og Senterpartiet hadde fått flertall for å beholde skoler, ville kommunens økonomi vært betydelig verre enn den allerede er.

Vi trenger mindre samarbeid, flere forslag og mer konkurranse mellom Nordkapp-politikerne. Det er valgmuligheter mellom flere ulike alternativ som gir mer demokrati, og mer demokrati kan gi fremskritt i Nordkapp.

Ingen kommentarer: