mandag 1. august 2011

Valgkampstart lørdag 13. august

Generalsekretærene i de største partiene har i dag bestemt at valgkampen starter lørdag 13. august klokken 12:00.

Generalsekretærene oppfordrer lokalpartiene til å koordinere med hverandre om formen på valgkampåpningen i de forskjellige kommunene. I de største byene vil det bli store arrangement, mens i små kommuner vil borgerne knapt nok merke at partiene åpner årets valgkamp.

Det er også planlagt standsaktiviteter, valgkampboder, husbesøk og utdeling av materiell fra lørdag 13. august.

Generalsekretærene er enige om at til tross for terroraksjonene er det viktig at partiene får frem de politiske skillelinjene mellom partiene. Godt er det!

Ingen kommentarer: