tirsdag 22. februar 2011

Prissjokk: Tverrpolitisk enighet i Nordkapp

Innbyggerne i Nordkapp rammes av avgiftssjokk, og vi bor i én av de kommunene som flår innbyggerne mest. VG har publisert oversikten over kommunale avgifter og eiendomsskatt. Nordkapp kommer svært dårlig ut!

Blåbloggeren VamPus skylder på rødgrønne politikere. For så vidt helt korrekt, men det gjør det ekstra trist at Høyre og FrP ikke har egen politikk i Nordkapp kommunestyre. Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig.

Sosialdemokratisk politikk vil alltid være kostbart for borgerne. Derfor må Høyre og FrP være et politisk alternativ, noe som slett ikke er tilfelle i Nordkapp.

De som har fulgt godt med i kommunepolitikken, vet at budsjettet for 2011 ikke var spesielt. Enstemmigheten har vart lenge, altfor lenge.

Ingen kommentarer: