tirsdag 8. februar 2011

Eksempel på effektivisering i offentlig sektor

Arbeiderpartipolitikere ønsker å legge ned siviltjenesten, ifølge VG.

Forslaget er en konsekvens av endringene i Forsvaret. Færre må gjennomføre slaveriet og dermed blir det naturlig færre som nekter den militære førstegangstjenesten.

For å få siviltjeneste må overbevisningen må være fast og alvorlig, og skape en samvittighetskonflikt. En alvorlig overbevisning kan være etisk, religiøst eller politisk fundert. Det kreves at du har en grunnleggende pasifistisk innstilling.

Ordningen har blitt endret og effektivisert de siste årene. Dagens ordning medfører at de aller fleste som søker siviltjeneste får søknaden innvilget. Slik var det ikke da politiavhør var en del av prosessen for søkerne.

I Nordkapp finnes det mange eksempler på personer som har vært sivilarbeidere. Det finnes også personer som ikke fikk innvilget tjenesten, og tilbrakte tid i et fengsel. Siviltjeneste var aldri noe alternativ for meg. Jeg er imot verneplikten, både den militære førstegangstjenesten og siviltjenesten.

Ingen kommentarer: