fredag 18. februar 2011

Dette er politikk!

Et eksempel på politikk; for noen måneder siden fattet Nordkapp idrettsråd et vedtak. Som leder har jeg fulgt opp alle vedtakene, noe som er naturlig. Følgende brev ble sendt til Nordkapp kommune:
“Til Oppvekst og kultursektoren v/Tove Hunnålvatn, Nordkapp kommune.

Styret i Nordkapp idrettsråd fattet følgende vedtak i sak 8/10 “Tall fra kommunen”:

“Nordkapp idrettsråd ønsker en høyere andel av kulturmidlene til idrett. Idretten får for lite i forhold til antall medlemmer og utgiftene knyttet opp mot aktivitetene. Idrettsrådet ber avdelingsstyret for Oppvekst og kultur ta debatten om kulturmidlene”.

Jeg forventer at det blir en politisk debatt om kulturmidlene før saken om tildelinger sendes på høring til Nordkapp idrettsråd. Bakgrunnen for debatten i idrettsrådet var tallene vi mottok fra oppvekst- og kultursjefen”.

I dag kom svaret fra kommunen om at saken blir behandlet på neste møte. Denne saken er ett eksempel på hvordan det er mulig å drive politikk. Det er ubegripelig for meg at vi har mange politikere og flere parti i Nordkapp som unnlater å drive politikk i folkevalgte organ. Skal en forandre kursen må en fremme forslag. Skal en få oppslutning om partiet må forslaget markedsføres. Det bør være barnelærdom.

Politikk i Enebakk, en blåblogg, deler synspunktet til Nordkapp idrettsråd.

Nå er ikke saken behandlet og det er ikke sikkert fordelingen av kulturmidler blir mer rettferdig, men Nordkapp idrettsråd har drevet med politikk og det bør også politikerne gjøre.

Ingen kommentarer: