torsdag 3. februar 2011

Fint ferdig

Da har jeg gjort ferdig grovarbeidet til årsmøtet i Nordkapp idrettsråd som er 17. februar. Grovarbeidet betyr å gjøre klart til styremøte som skal innstille til årsmøtet.

Selv om ledervervet i idrettsrådet ikke er spesielt tidskrevende, har det faktisk vært et aktivt år med 22 styresaker det siste året. Vi har drevet økonomisk fornuftig, og har kun brukt 3019 kroner. Det betyr et underskudd, men langt fra bekymringsverdig. Idrettsrådets effektive drift er årsaken til at vi ikke belaster medlemsorganisasjonene med kontingenter eller skatt som det heter i kommunestyret og på Stortinget. Det er altså mulig med effektiv og god drift dersom dette er en målsetning.

På årsmøtet går jeg av som leder, ett år før valgperioden er over. Det skal bli godt å bli ferdig med dette vervet.

Ingen kommentarer: