fredag 25. februar 2011

Oppfordring til Finnmark fylkesting

En oppfordring til Finnmark fylkesting. Gjør som kollegaene i Nordland; si nei til datalagringsdirektivet.

Neste møte i fylkestinget er 23. og 24. mars.

Ingen kommentarer: