fredag 18. februar 2011

Høyre stiller liste

Nordkapp Høyre stiller liste ved kommunevalget. Partiet har innkalt til nominasjonsmøte, tirsdag 15. mars klokken 18:00 i Høyres hus.

At Høyre fortsatt blir representert i Nordkapp er bra. Alle kommuner er avhengige av konkurranse om politiske løsninger, ikke minst Nordkapp kommune. Om Nordkapp Høyre kan bidra i konkurransen er mer tvilsomt. Nordkapp Høyre har ikke, med få unntak, gjennom forslag presentert mye god høyrepolitikk i denne valgperioden. Budsjettet for 2011 ble for eksempel vedtatt enstemmig.

Til Høyres forsvar kan en si at partiorganisasjonen ikke har fungert og Lars Helge Jensen har blitt stående mye alene. Et politisk parti kan aldri på en vellykket måte bli drevet av én person.

Ingen kommentarer: