tirsdag 1. februar 2011

Stor gjeld i mange kommuner

Renteøkninger vil gi mange kommunepolitikere hodebry. Mange kommuner har enorm gjeld!

Det er Kommunal Rapport som omtaler den enorme gjeldsveksten det har vært siden de rødgrønne partiene inntok regjeringskontorene. Gjeldsbelastningen er så stor, at mange kommuner vil slite ved eventuelle renteøkninger i 2011.

De viktigste grepene kommunepolitikerne kan gjøre er å kutte driftsutgifter og investeringer. I budsjettprosessen for 2012 bør det være fokus på kutt i mange norske kommuner.

Jeg anbefaler privatisering og konkurranseutsetting.

Nordkapp er blant de verste i klassen. Vår kommune har en gjeldsbelastning på cirka 250 millioner kroner. Ikke småtteri for en kommune med 3 200 innbyggere.

Ingen kommentarer: