mandag 28. februar 2011

Langt fra friskemeldt

Økonomien til Nordkapp kommune er langt fra friskemeldt. Derfor er det viktig at opposisjonen presser politikken til høyre, slik vi gjorde i saken om skolestrukturen. Da jeg fremmet forslaget den første gangen, ble jeg utskjelt i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. I dag er mitt forslag gjeldende politikk.

Ja, jeg kaller Høyre og FrP for opposisjon selv om partiene var med på en håpløs avtale med Arbeiderpartiet og stort sett er enige med Arbeiderpartiet når det gjelder budsjett. I programmene er det stor forskjell på partiene. Høyre og FrP bør rett og slett følge egne partiprogram.

Ingen kommentarer: