torsdag 24. februar 2011

FrP-politiker jobber for SP-politikk

Tidligere senterpartipolitiker og nå nestleder i Nordkapp FrP, Per Tore Schjelderup, har tatt med seg jernbanesaken fra gamle partiet. I dagens utgave av Finnmarksposten er det et stort oppslag om at Finnmark FrP ønsker jernbaneutbygging i Nord-Norge.

Så sent som like før årsskiftet ønsket samferdselsminister Maghnild Meltveit Kleppa (SP) å utrede saken, noe Liberaleren omtalte.

Jernbaneutbygging og drift i en del av Nord-Norge vil bli svært kostbart. Jernbaneutbygging og drift i store deler av Nord-Norge vil være ekstremt kostbart. Det er kun skattekåte politikere og politikere som fokuserer på ulike konkurransevilkår som kan fremme slike forslag. Det er trist, irriterende trist, at FrP-politikere fronter irrasjonell politikk.

Ingen ting i dagens handlingsprogram for perioden 2009 – 2013 tyder på at FrP på Stortinget vil støtte kraver fra Finnmark FrP. Godt er det!

Ingen kommentarer: