mandag 7. februar 2011

Mer kommunal råderett

Et godt Høyre-forslag, omtalt på Liberaleren.

Fremskrittspartiet har fremmet lignende forslag mange ganger tidligere, uten å få flertall. Håpet er ikke større denne gangen, men det er viktig å fremme gode forslag for å synliggjøre egen politikk.

Ingen kommentarer: