mandag 21. februar 2011

Liv og lære i FrP

Kampen mot eiendomsskatt står fast i FrP, selv om en del FrP-lag gir blaffen i vedtak Siv Jensen & co fatter i sentrale partiorgan.

Landsstyret slår fast at FrP vil avvikle eiendomsskatten i kommuner som har innført slik skatt og motsette seg forslag om eiendomsskatt i nye kommuner. Landsmøtet vil helt sikkert følge landsstyret i kampen mot eiendomsskatten i lokalpolitisk program for neste valgperiode.

FrPs store problem er at mange FrP-politikere ikke klarer å lage budsjett uten eiendomsskatt. De er altså imot skatten, men bruker inntektene i kommunesektoren. Det er i inneværende periode flere slike eksempler.

De som vil avvikle eiendomsskatten må sette klare grenser for politikk og forbedre bruken av skattefinansierte penger. Det er enklere sagt enn gjort for mange FrP-politikere.

Nordkapp FrP er ett av FrP-lagene som er med på budsjettvedtak med maksimal eiendomsskatt. Budsjettet for 2011 ble vedtatt enstemmig i kommunestyret.

Ingen kommentarer: