onsdag 9. februar 2011

Viktig at Bakke Jensen er imot DLD

Ulike medier navngir stortingsrepresentanter i Høyre som visstnok skal ha bestemt seg for å stemme nei til datalagringsdirektivet.

Partiet har fortsatt ikke konkludert i saken. Det er et sterkt ønske i store deler av partiet at direktivet skal bli en sak på landsmøtet.

Ifølge VG og Aftenposten er følgende Høyre-representanter klart imot datalagringsdirektivet:
Nikolai Astrup, Michael Tetzschner, Torbjørn Røe Isaksen, Henning Warloe, Frank Bakke og Svein Harberg.

Høyres program for denne valgperioden er klinkende klart på området personvern og ytringsfrihet:
”•utrede grunnlovsfesting av personvernet.
•sikre loggføring av hvem som sjekker personopplysninger i de store offentlige velferds-, justis- og pasientregistrene, samt gi den enkelte rett til å få vite hvem som vet.
•fjerne muligheten for å offentliggjøre de samlede søkbare skattelistene.
•etablere personvernombud ved alle de store offentlige institusjonene.
•styrke Datatilsynet.
•redusere overvåkingen i samferdselssektoren.
•hindre at offentlige postjournaler og lignende gjøres søkbare gjennom de store søkemotorene.
•legge til grunn en restriktiv praksis for bruk av overskuddsinformasjon.
•stille seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet.
•oppheve blasfemiparagrafen.
•oppheve rasismeparagrafen når en ny universell antidiskrimineringslov er på plass.”

For meg er det veldig viktig at Frank Bakke Jensen er imot datalagringsdirektivet. Han var sterk og klar i valgkampen, og ærlighet bør være viktig for Høyre.

3 kommentarer:

Pleym sa...

Fortell gjerne hvordan media i Finnmark tar imot denne nyheten.

Anonym sa...

Selv Bakke Jensen kan jo ta til fornuft (stemme for) etter valgkampen. Det finnes mange eksempler på slike.

Solvik sa...

Anonym, mange eksempler finnes det ikke ettersom det ikke har vært votering av om saken. Det finnes stortingsrepresentanter som har skiftet mening, men slik jeg kjenner saken er det flest som har endret fra ja til nei.