fredag 11. februar 2011

Et mislykket innlegg i mobbedebatten

Liberaleren har fått kritikk av Erik Nadheim i kronikken “De voksne nettmobberne”. Det er artikkelen “Apenes’ efterfølger klar – hvitvaskes på nett” som har såret Nadheim. At Erik Nadheim angriper Liberaleren er et kompliment. Jeg hadde vært bekymret dersom vi hadde sammenfattende holdninger om personvern.

Liberalerens redaktør Per Aage Pleym Christensen har besvart kritikken.

Vi skal være forsiktig med å kalle debatter og uenigheter for mobbing. Ja, liberalister er veldig uenige med sosialdemokraten Erik Nadheim når det gjelder personvern.

Det hadde blitt ramaskrik i Norge dersom Datatilsynet hadde en direktør som er for DLD. Erik Nadheim støtter nok Arbeiderpartiets standpunkt i DLD-saken.

1 kommentar:

Kim sa...

Hva han mener er selvfølgelig en ærlig sak, men problemet til Nadheim er jo at han ikke har forstått Datatilsynets mandat.

"Min innvending var at Datatilsynet tilla et diffust personvernbegrep langt tyngre vekt enn andre viktige samfunnshensyn. Som for eksempel å gi befolkningen best mulig helsetilbud, og å arbeide for å forebygge kriminalitet for å skape et tryggere samfunn. Dette er synspunkter som enkelte finner provoserende"

Hele poenget med datatilsynet er jo nettopp å være en vaksbikkje for personvernet, og tenke på det i alle sammenhenger. Datatilsynets primæroppgave er jo å vurdere alle begrensninger av personvernet kritisk, for så å gi sine innspill. På mange måter må datatilsynet ses på som en ideologisk forkjemper, og ikke noe annet. Selvfølgelig vil mange finne mye av DTs uttalelser provoserende, men DT skal ikke argumentere alle veier, for til slutt å ende opp med en uttalelse som "alle kan spise" DT er en byråkrat som driver lobbyvirksomhet for den ene siden, og de møter på mer som nok av sine likemenn på den andre siden. Det er de folkevalgtes jobb å ta beslutninger, etter å ha vurdert innstillinger fra ulike instanser. Det er de som skal finne den gyldne middelvei, ikke DT.

Georg Apenes' avgang er et tap for Norge og demokratiet!

Og her klamrer du deg til et parti som ikke engang klarer å ta standpunkt til DLD, nei kom deg over til et liberalt parti. :)