torsdag 24. februar 2011

Vi blir flere!

Det er befolkningsvekst i Nordkapp, ifølge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå. Jeg jubler og fastslår at omleggingen av skolestrukturen, en politikk som har forbedret kommuneøkonomien, faktisk ikke har slått negativt ut, selv om motstanderne advarte sterkt imot effektivisering av den kommunale driften. Bedre bruk av skattefinansierte penger er positivt på de fleste måter!

Det er mange andre momenter som bidrar til de positive tallene, alt fra Nordkapp Flerbrukshall til festivaler, kulturliv for øvrig og næringsliv.

Ingen kommentarer: