lørdag 5. februar 2011

Nordkapp Venstre på nett

Kim Sandberg har skrevet om nytt svømmeanlegg på egen sidenettstedet. Venstre-politikere har aldri vært spesielt god på økonomi, altså minimal bruk av skattefinansierte penger, og Nordkapp Venstre viderefører denne tradisjonen. Partiet og Sandberg bommer grovt, etter min mening, når anlegget som skisseres i artikkelen har en prislapp på mellom 60 – 70 millioner kroner.

Anlegget i Karasjok, et minimumsanlegg, kostet nesten 60 millioner kroner. Anlegget som Nordkapp Venstre skisserer på nettstedet er ikke et minimumsanlegg.

Det er mulig å bygge, samt finansiere et nytt anlegg i Nordkapp. Det er et spørsmål om å prioritere. Ingen politikere og ingen av partiene har så langt prioritert denne saken de siste valgperiodene.

For øvrig er det veldig hyggelig at Nordkapp Venstre er på nett.

Ingen kommentarer: