onsdag 2. februar 2011

Elendig kommunal service

Oppslaget på Kommunal Rapport viser elendig service i mange kommuner. Ingen ting tyder på at Nordkapp er blant de beste i klassen, uten at jeg har sjekket om det er samsvar mellom priser som kommunen oppgir på nettstedet og det borgerne må betale for kommunale tjenester.

Hvor vanskelig kan det være å ha et oppdatert nettsted?

Ingen kommentarer: