fredag 6. mars 2009

Resolusjoner

Årsmøtet i Nordkapp Høyre vedtok to resolusjoner. Jeg legger ut resolusjonene, men gir blaffen om å argumentere for eller imot vedtakene. De er begge vedtatt og dermed basta.

Nordkapp og Porsanger Havn IKS
Nordkapp Høyre ser store muligheter i Nordkapp og Porsanger Havn IKS.
Fremtiden til Nordkapp Kommune er i stor grad tilknyttet til all sjørelaterte aktiviteter, og
kommunen besitter områder som er svært interessant for oljevirksomhet

Nordkapp Høyre mener at havna skal kunne være forretningsutvikler for maritim virksomhet etter ordinære forretningsmessige kriterier. Men da må vi som politikere innse at man må drive med utvikling og realisering av fornuftige forretningskonsept med redusert risiko ved siden av forvaltning.

Skal vi kunne utvikle tilfredsstillende servicetilbud i Nordkapp Havn må vi se oss om etter andre inntektsstrømmer enn de tradisjonelle over offentlige budsjetter. Vi er alle avhengige av ringvirkningene aktivitet i havna kan gi.

Nordkapp Høyre tror den viktigste forutsetningen for å få realisert dette er å vise politisk romslighet og tilknytte oss kompetanse innenfor enkeltområder, spesielt rettet mot det maritime miljø og ikke gå den omvendte vei.


Nulltoleranse mot mobbing!
Nordkapp Høyre mener det er uhyre viktig og på høy tid at vi tar et grep om trivselsfaktoren ved Nordkapp skolene.

Nordkapp Høyre vil ikke sitte stille og se på at det er enkelte barn som blir så mye plaget at de ikke klarer å konsentrere seg om skolearbeid. Et godt skolemiljø må vi sikre gjennom ”null toleranse” mot mobbing.


Mobbing er for farlig til å bagatelliseres. Mobbing kan ødelegge liv og muligheten for en god utdanning.

For Nordkapp Høyre er det viktig at alle elevene har et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ingen kommentarer: