fredag 6. mars 2009

Ole Håvard, er du full?

Min gode venn, Ole Håvard Olsen, har i et intervju i Radio Nordkapp kommet med følgende uttalelse.

”Jeg synes også vi er på rett vei i arbeidet med å rette opp kommuneøkonomien”.

AP-Olsen, du tuller, ikke sant? Nordkapp kommune får i 2009 rentehjelp, men mye tyder på at kommunen går mot underskudd også i 2009. Skjer det, har kommunestyret i denne perioden vært like dårlig som kommunestyret var i forrige periode. Kommuneøkonomien har ikke forbedret seg mye siden valget i 2007.

Nordkapp kommunestyre har i budsjettet for 2009, vedtatt et overskudd på 1 178 kroner.

(Foto: Radio Nordkapp)

Ingen kommentarer: