torsdag 5. mars 2009

Fotballgruppa fikk Nordkappfestivalen 2009

Avdelingsstyret for Oppvekst og kultur har vedtatt at fotballgruppa skal få arrangere Nordkappfestivalen 2009. Å sette ut festivalarrangementet, er en god høyresak som har blitt gjennomført på geniale måter tidligere.

Ulempen med årets vedtak, er at avdelingsstyret fattet vedtaket lovlig sent. Det er kun noen få måneder igjen til festivalen. I tillegg er den skattefinansierte pengepotten redusert i forhold til tidligere år. At kommunen bruker mindre skattefinansierte penger på festivalen er helt etter min smak, men det gjør ikke arbeidet enklere for fotballgruppa.

Fotballgruppa har møte på onsdag, og kommer da til å takke ja eller nei til tilbudet.

Ingen kommentarer: