søndag 1. mars 2009

Militærnekteren

Det er lenge siden jeg har tenkt på min karriere som militærnekter. Jeg fikk spørsmål fra en leser tidligere i dag, og spørsmålene brakte minnene tilbake til da jeg gikk ut og inn av Vadsø kretsfengsel.

Kommentaren fra leseren:
Vi kan nok takke de som tidligere har nektet millitærtjenesten for at straffene er blitt såpass redusert som de har blitt.
Selv er jeg 20 år og har blitt kalt inn til millitær tjeneste, jeg fikk utsatt første året på grunn av skole, men nå ser det ut til at jeg blir kalt inn igjen til sommeren uten mulighet til å få utsatt. I såfall skal jeg totalnekte…
Ser at du har totaltnektet Bjørn, kanskje du kunne gi meg litt info? Er veldig usikker på fremtiden som total nekter. Blir man virkelig kalt inn på nytt flere ganger, må man sone igjen og igjen?
Så vidt jeg har sett er dagens straff første gang 14 dagers betinget, men neste straff 30 dagers ubetinget. Fortsetter jeg å nekte må jeg inn og ut av fengsel hele livet? Hva med deg, hvor lenge satt du inne? Hvordan endte det hele? Blir man satt i en arbeidskoloni eller et vanlig fengsel med skikkelige forbrytere?
Det blir vel neppe noen gledelig opplevelse, men jeg vil gjøre min del for å bevare friheten.

Mitt svar:
Straffene er i mange tilfeller redusert i dag i forhold til da jeg og en del andre sonet. Jeg sonet 2 ganger på 90-tallet. Jeg fikk først 90 dager, deretter 120 dager ubetinget fengsel. Jeg sonet 2/3 av straffene i Vadsø kretsfengsel, og ble deretter prøveløslatt med de ulempene det medførte. Første soning var et mareritt. Jeg var ikke klar over hva jeg gikk til. 2. soning var grei fordi jeg var flink til å forberede meg på frihetsberøvelsen.

Ingen har i moderne tid, så vidt jeg vet, sonet mer enn 2 ganger. I siste sak er det store sjansen for å miste retten til å tjenestegjøre for Norge i en krigssituasjon. Jeg mistet denne retten, men gjorde ikke noe stort poeng ut av det. Jeg var fornøyd med at jeg så slutten på saken/sakene.

Min sak var godt planlagt, og det gikk som forventet i alle ledd. Jeg hadde flere advokater, blant annet Trond Odin Rønnbeck fra Hammerfest og John Christian Elden i Oslo. Jeg satte pris på dem begge, men Elden var nok den som sørget for å besvare de spørsmålene jeg til enhver tid hadde.

Jeg kunne dimittert fra militærtjenesten eller søkt om siviltjeneste på pasifistisk grunnlag, men jeg var veldig ung da jeg bestemte meg for å bli militærnekter. For meg ble det vanskelig å argumentere imot vernepliktstjenesten hvis jeg ”snek” meg unna slik mange andre har gjort.

D A, lykke til med din sak. Du er tøff som tar påkjenningen det er å eventuelt bli totalnekter. Du kan velge den lette veien med å ”snike” deg unna tjenesten, en vei mange velger.

Ingen kommentarer: