onsdag 11. mars 2009

Renholdsforslaget er ikke privatisering

Å sette ut renholdet av kommunale bygg til private aktører, er ikke å privatisere. De som mener det, har ikke peiling om en del begrep i den politiske debatten.

Ole Håvard Olsen, leder i Nordkapp Arbeiderparti, er bare èn av mange som gjør denne feilen. Til Radio Nordkapp sier Olsen at ”vi er imot privatisering, men slik økonomien er i dag er vi tvungen til å se på måter for å spare penger”.

Å privatisere er: At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for hverken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.
Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den.

Les Liberaleren for noen definisjoner, slik at vi får ryddige debatter om konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Liberalerens artikkel er skrevet av redaktør Per Aage Pleym Christensen.

Forslaget om å sette ut renholdet, er god høyrepolitikk. Det gir bedre bruk av pengene og er dermed med på å styrke det kommunale tjenestetilbudet.

Ingen kommentarer: