onsdag 25. mars 2009

Hva er å privatisere?

Årsmøtet i Fagforbundet har vedtatt en uttalelse der overskriften på nettstedet til Radio Nordkapp er; stopp privatiseringen. Nå kan det være Radio Nordkapp som har laget overskriften, og ikke Fagforbundet. Rett og slett fordi virksomhetsoverdragelsen av renholdet til Toma AS, ikke er å privatisere.

Hva er å privatisere?
At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for hverken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den. Som dere skjønner; handler ikke denne spesielle saken om å privatisere.

Fagforbundet skriver videre i uttalelsen:
Denne politikken vil være med på å forsterke, og rettferdiggjøre, høyrepartienes ønske om privatisering og konkurranseutsetting av kommunal virksomhet, ifølge Radio Nordkapp.

Det er ingen parti i Nordkapp, og slett ikke Høyre, som har fremmet forslag om å privatisere tjenester på år og dager. Jeg ønsker privatisering, men veldig mange konservative deler ikke liberalismens syn på hvordan samfunnet skal organiseres.

Nordkapp Høyre har gått til valg på program spekket med slike tanker, både i 1999 og i 2003, men programmene ble aldri fulgt opp i kommunestyret.

Dessverre er programmene som ble vedtatt i partiet ikke tilgjengelig på internett. Og ja; jeg ledet programarbeidet i 1999 og i 2003.

Ingen kommentarer: