fredag 6. mars 2009

Årsmøtet vedtok organisasjonsmodellen

Årsmøtet i Nordkapp Høyre vedtok enstemmig organisasjonsmodellen som jeg hadde laget. Årsmøtet ba styret flette inn at alle gruppe/ fraksjonsmøtene skal være åpne for medlemmene. Det vil bli gjort på det neste styremøtet. I tillegg vil alle politikerne fra Høyre få tilsendt dokumentet. Styret vil også orientere fraksjonslederne om de ønskede arbeidsmetodene. Ettersom Høyre har få personer i folkevalgte organ, er dette omtrent allerede gjort fordi de fleste var på årsmøtet.

Styret må også sende en formell henvendelse til overordnet organ, ettersom dokumentet ikke er hundreprosent i tråd med normallovene i partiet. På det neste årsmøtet, til høsten, vil organisasjonsplanen bli revidert. Partiet kommer også til å vedta lover for foreningen.

Nordkapp Høyre vil i løpet av kort tid ha den beste partiorganisasjonen i Nordkapp!

Ingen kommentarer: