onsdag 4. mars 2009

Høyrepolitikk i praksis

Ettermiddagens oppslag i Radio Nordkapp, er et godt eksempel på høyre- og fremskrittspartipolitikk i praksis. Det er kun èn ulempe, nemlig at partiene, spesielt Høyre, ikke har fremmet mange slike forslag. Fremskrittspartiet har en unnskyldning, partiet er nokså nytt.

Saken om rengjøring av kommunale bygg, viser at det er mulig å effektivisere driften slik at politikerne får mer penger å rutte med. Enten til å styrke enkelte deler av kommunens virksomhet eller til å fjerne eiendomsskatten. Effektivisering vil også gi bedre regnskapstall, noe Nordkapp kommune trenger.

I praksis kan de aller fleste delene av Nordkapp kommune privatiseres eller konkurranseutsettes. Kun fantasien setter begrensningene. Husk; at det er forskjell mellom konkurranseutsetting og privatisering.

Resten av denne valgperioden bør Nordkapp Høyre og Nordkapp Fremskrittsparti fremme mange forslag om konkurranseutsetting og privatisering. Kun gjennom forslag kan det ikke sosiallistiske mindretallet vri politikken til høyre.

Vi som ønsker å bruke ressursene på en best mulig måte, kan ikke forvente at Arbeiderpartiet skal fremme forslag på effektivisering når Høyre/FrP ikke er i stand til å fremme disse forslagene. Det var et spark til Nordkapp Høyre som ikke har gjort jobben i kommunestyret de siste periodene.

Ingen kommentarer: