torsdag 5. mars 2009

Marita har rett

Marita, peis på! Høyre har rett i skolepolitikken, viser ny forskning. Marita Melsbø Nilsen er Høyres medlem av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i denne perioden.

Ingen kommentarer: