søndag 1. mars 2009

Grasrotandelen – ingen ting kommer av seg selv

Målingen om Grasrotandelen bør bekymre lag og foreninger i kommunen. Selv om en ny ordning er innført, er det ingen selvfølge at ordningen gir stor økonomisk gevinst til organisasjoner i Nordkapp kommune.

Jeg stilte følgende spørsmål:
Skal du registrere en lokal organisasjon i Grasrotandelen hos Norsk Tipping? Svaralternativene var ja og nei. Ja oppnådde 53 prosent. Nei oppnådde 46 prosent.

Jeg håpet på større oppslutning for ja, ettersom ordningen kan bli viktig for lokale aktører. Jeg innrømmer likevel at jeg ikke vil bruke ordningen, fordi jeg ikke er kunde av Norsk Tipping. Jeg spiller på nettselskap og ønsker å avvikle monopolordningen som politikerne prøver å gi det statlige selskapet.

Det kan være flere årsaker til at ja-alternativet oppnådde lav oppslutning. Mange gamblere kan være enige med meg eller mange personer som ikke bor i Nordkapp, avga stemme i målingen.

Jeg oppfordrer innbyggerne i Nordkapp som bruker Norsk Tipping om å prioritere en lokal organisasjon på spillekortet. Det kan bety opp mot 500 000 kroner til aktører i frivillig sektor. Det er mye, mye penger for lokale lag, foreninger og organisasjoner.

Pr. 26. februar var det 128 organisasjoner i Finnmark som var registrert til å motta penger fra Grasrotandelen.

Ingen kommentarer: