tirsdag 1. september 2009

En voldsom stor kommunal sektor

Kommunal- og regionaldepartementet har lagt ut en oversikt over den samlede veksten i årsverk for enkeltkommuner over tre år. Dette er tall kommunene selv har rapport inn. Oversikten viser dessuten fordelingen av årsverk på barnehager, grunnskole og pleie- og omsorg, ifølge kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Tallene viser at Nordkapp kommune er en arbeidsplass med mange årsverk. Det er en fattig trøst at antall avtalte årsverk har blitt redusert i 2008 sammenlignet med 2006 og 2007. Fortsatt går veldig mye av de kommunale pengene til lønninger og sosiale utgifter.

Driften i Nordkapp kommune er sannsynligvis dimensjonert for et innbyggertall tett opp mot 5 000.

Jeg må legge til at tallene viser at sammenslåing av skoler har gitt resultat gjennom færre årsverk i grunnskolen. Heldigvis var det undertegnede som først fremmet forslag på å flytte elever fra utværene til Honningsvåg. Synd forslaget måtte fremmes flere ganger før det ble en realitet.

Ingen kommentarer: