torsdag 3. september 2009

Staten hindrer konkurranse

Jeg mener at statens rolle er som regulator og lovgiver, og ikke som en aktør på markedet. Dersom staten er en aktør, vil politikerne kunne sørge for forskjellsbehandling mellom bedrifter som kjemper om de samme kundene. Jeg er derfor motstander av skattefinansiert forretningsdrift.

I Finnmark hindrer staten konkurranse mellom flyselskap. Les mer hos Liberaleren.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Hei, hvis jeg ønsker å sende deg en mail, har du noen e-post jeg nå deg på?

Solvik sa...

solvik@liberaleren.no