mandag 7. september 2009

Bjørn Ronald bør trekke seg

Bjørn Ronald Olsen, Høyres gruppeleder i kommunestyret, bør trekke seg fra vervet som leder av Nordkapp Havn KF. Nordkapp Havn KF er eiendomsselskapet i havna, altså foretaket som eier verdiene. Nordkapp og Porsanger Havn IKS er driftselskapet.

Formannskapet har i dag vedtatt at forutsetningene som kommunestyret fastsatte, er på plass. Det betyr at Nordkapp Havn KF kan begynne å bygge en ny kai, dersom Fylkesmannen i Finnmark godkjenner låneopptaket. Fylkesmannen må godkjenne lånet fordi Nordkapp har blitt en ROBEK-kommune.

Det som er mindre kjent, er at Olsen er styreleder i det kommunale foretaket, altså Nordkapp Havn KF. Så vidt jeg kjenner til har styret med Bjørn Ronald i spissen ikke behandlet denne saken, til tross for at det er det såkalte eiendomsselskapet som skal bygge kaia.

Formannskapet og kommunestyret kan overkjøre Nordkapp Havn KF og det er det den administrative og politiske ledelsen gjør med full kraft, men saksgangen er prinsipielt svært betenkelig. Formannskapet har gjort Nordkapp Havn KF til et supperåd med store verdier, og hvorfor skal Bjørn Ronald være ingrediens i en suppe med vond bismak?

Ingen kommentarer: