onsdag 30. september 2009

Vedtok en uttalelse om elevhjem

Kommunestyret vedtok i går en uttalelse, som blir sendt Finnmark fylkeskommune, om å etablere et elevhjem i Honningsvåg.

Det er noen prinsipielle betenkeligheter med saken, men de lar jeg ligge ettersom det er stor forskjell på min liberalisme og Høyres konservatisme.

Saken viser i hvert fall at det er mulig å få vedtatt forslag som blir fremmet. Jeg ønsker meg mange flere forslag, både internt i Nordkapp Høyre og fra høyrepolitikere i de folkevalgte organene.
Saken startet med at jeg fremmet et forslag i styret. Forslaget ble vedtatt. Det ble sendt et brev fra gruppelederen til ordføreren. Saken kom på sakskartet. Det ble forhandlet i kommunestyret, og et endelig vedtak ble fattet i kommunestyremøtet tirsdag 29.september. Enkelt og greit!

Les mer om uttalelsen på Blånytt, bloggen til Nordkapp Høyre.

Ingen kommentarer: