torsdag 24. september 2009

Prinsippet for bompenger

Bompenger er et godt virkemiddel fordi brukerne betaler, men det er viktig at politikerne har tunga rett i munnen når vedtak om bompengeprosjekt blir fattet. I Nordkapp har vi politikere som ikke bryr seg om prinsippene, og derfor vedtok kommunestyret i 2003 å forlenge bompengeinnkrevingen på Fastlandsforbindelsen til Magerøya for å finansiere en utbygging av Nordvågveien. Helt galt, fordi en slik modell hadde medført at mange som ikke bruker Nordvågveien måtte betale regningen for utbyggingen.

I går var det et møte mellom Nordkapp kommune, Porsanger kommune og Statens vegvesen. Temaet var Skarvbergtunnelen, og bompenger er en naturlig del av finansieringen av en ny skarvbergtunnel. Det er likevel viktig å huske på at det er brukerne som skal betale. Det må og skal bety at bompengeinnkrevingen på FATIMA ikke blir videreført for å finansiere en ny tunnel i Porsanger kommune. Bommen må være i Porsanger, så tett opp til en ny tunnel som overhode mulig. Borgere som for eksempel har hytte eller hus i Repvåg, skal ikke betale for Skarvbergtunnelen. Det vil være urettferdig, og slik urettferdighet bør ingen godta.

Jeg forsvarer brukerbetaling, også kalt bompenger, fordi det betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for disse. Helt uproblematisk og regningen overlates til de som benytter de ulike prosjektene. Hadde politikerne fulgt dette prinsippet, ville borgerne fått store skatte- og avgiftslettelser.

Ingen kommentarer: