onsdag 23. september 2009

Borgerlig styrte kommunen klarer seg best

Denne valgperioden har vist klart og tydelig at store kommuner som blir styrt av de ikke-sosialistiske partiene, klarer seg bedre enn de rødgrønne utstillingsvinduene.

Det er langt fra perfekt i store blå kommuner. Også der er det en voldsom skattefinansiert pengebruk og stort byråkrati, men så vidt jeg kjenner til er ingen av disse kommunene i fare for å havne på ROBEK-listen.

Det er annerledes i utstillingsvinduene Trondheim og Tromsø. Trondheim sliter økonomisk, og sosialdemokratisk arbeiderpartipolitikk har vært mislykket i Trondheim. Det samme gjelder for Tromsø, en kommune som nærmer seg ROBEK-listen med stormskritt, ifølge Kommunal Rapport.

Konklusjonen er rimelig klar: Rødgrønne politikere styrer dårlig.

Ingen kommentarer: