onsdag 23. september 2009

- Finnmarkinger er Norges narkomane

Frank Aarebrot har satt ord på den skattefinansierte subsidieringen av Finnmark. Han kaller finnmarkingene Norges narkomane.

I dag holder professoren et foredrag under Forskningsdagene i Alta. I foredraget vil han dra i gang en diskusjon om avhengigheten av statlige penger som er skapt i Finnmark.

--Finnmark er Norges narkomane, med staten som pusheren. Stadig påfyll av statlige midler gjør at man kanskje ikke klarer å tenke nytt og konstruktivt i fylket. Det blir heller en sovepute, sier Aarebrot til Finnmark Dagblad.

Gode vilkår
Borgerne i Finnmark har gjennom en rekke ordninger fått bedre vilkår enn det resten av befolkningen har. Innbyggerne nyter godt av alt fra større tilskudd til kommunene til Tiltakssonen som blant annet gir redusert skatt og økt barnetrygd.

Alle særordningene har ikke gitt spesielt gode resultat. Fraflyttingen har vært stor og mange finnmarkinger står utenfor arbeidslivet.

Mange kommer til å kritisere Frank Aarebrot for utspillet, men det er viktig at noen setter ord på en politikk som ikke har vært vellykket.

Ingen kommentarer: