onsdag 16. september 2009

En annerledes stemme

I Radio Nordkapp i dag er det en debatt om valgdeltakelsen i Nordkapp, en valgdeltakelse som er lav. For Høyre er det viktig at borgerne bruker stemmeretten fordi stemmeretten er en viktig del av demokratiet.

Jeg mener det er lav valgdeltakelse fordi partiene som får omtale i media er altfor like. De som ikke liker Arbeiderpartiet, kan umulig automatisk like Høyre. La meg legge til at avstanden i Nordkapp-samfunnet er mye, mye, mye mindre enn på Stortinget.

Jeg ønsker å bringe en ny stemme inn i debatten i Nordkapp. Navnet hans er Bent Johan Mosfjell, og han er en god venn av meg. På Liberaleren skriver han hvorfor DU ikke bør bruke stemmeretten, og artikkelen anbefales.

Ingen kommentarer: