fredag 18. september 2009

Jubel i Gjesvær

Mange bygdebutikker kan juble. De har fått utviklingstilskudd gjennom Merkur-programmet. Butikken i Gjesvær har fått 40 000 kroner.

Jeg er glad på vegne av Ola Thomassens Eftf. AS i Gjesvær. 40 000 kroner er tross alt 40 000 kroner. Jeg registrerer også at politikerne, denne gangen regjeringen, kjøper seg oppslutning gjennom å bruke skattefinansierte penger.

Les pressemeldingen fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Ingen kommentarer: