torsdag 24. september 2009

Svak oppfølgingskultur i ungdomsskolen

Den norske ungdomsskolen, som er skattefinansiert og i stor grad med kommunalt eierskap, tolererer at lærere gjør en dårlig jobb.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, har NIFU STEP analysert de norske resultatene fra OECDs internasjonale lærerundersøkelse. Undersøkelsen viser en svak oppfølgingskultur i norske ungdomsskoler, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Internasjonale undersøkelser av elevresultatene, blant annet PISA, TIMSS og PIRLS, viser at norske skoler har dårlig kvalitet på undervisning og læring. Til tross for dette, ønsker rødgrønne politikere å bevare dagens skolesystem. De er motstandere av private skoler, og kjemper tappert mot en frihet for elevene til å velge fag. I tillegg er lærerne hellige kuer.

Analysen fra NIFU STEP viser at skolelederne sjeldent iverksetter tiltak ved svake lærerprestasjoner, sammenlignet med utenlandske kollegaer. Et flertall av lærerne mener at dårlig utført arbeid blir tolerert av kollegaene.

Det hjelper ikke med bygg til over 100 millioner kroner, hvis innholdet i ikke er godt nok. Det var et spark til alle i Nordkapp som er opptatt utdanningspolitikk, inkludert meg selv.

Ingen kommentarer: