tirsdag 22. september 2009

Nytt parti er etablert

Norge har fått et nytt politisk parti: DnC – Det norske Cannabisparti. Vi vil neppe få se partiet i Nordkapp, fordi partiet vil slite med å få fotfeste. Saken og markeringen er god, men det er vanskelig å etablere et politisk parti som skal kjempe om folkevalgte verv.

Jeg skulle ønske at de som ønsker ny narkotikapolitikk, melder seg inn i de større partiene og kjemper mot forbudslinjen i alt fra SV til Fremskrittspartiet. Det vil gi større gjennomslagskraft enn å stifte et parti som får noen hundre stemmer ved valg.

Ingen kommentarer: