tirsdag 22. september 2009

Private sykehus er billigere enn offentlige sykehus

Politikere som ønsker offentlig finansiert - privat produsert, bruker skattefinansierte penger på en effektiv måte sammenlignet med politikere som har allergi mot private aktører.

Det er danske CEPOS som har funnet ut at det er markant billigere å bruke private sykehus sammenlignet med offentlige sykehus.

Rapporten viser at det er mellom 5 og 44 prosent billigere å få en pasient behandlet på et privat sykehus. Offentlig finansiert - privat produsert, er rett og slett god butikk for politikere som ønsker at helsetjenestene skal være skattefinansierte.

De som er imot private løsninger, sløser med skattefinansierte penger.

Ingen kommentarer: