tirsdag 29. september 2009

Wow – byråkratene gjør fremskritt!

Jeg har, sammen med mange andre for eksempel Werner Hansen, vært irritert over at enkelte ting går svært sakte i Nordkapp kommune. Blant annet har kommunen i mange, mange år vært sen med å utlyse 17.mai-arrangementene. Utlysningene har ofte kommet noen få måneder før den nevnte datoen. Derfor foreslo jeg, på vegne av Høyre, å føre 17.mai-arrangementet inn i virksomhetsplanen til Oppvekst- og kultursektoren. Forslaget ble, av en eller annen merkelig grunn, nedstemt.

Selv om forslaget ble nedstemt da jeg fremmet det, følger Oppvekst- og kultursektoren Høyres råd. 17.mai-arrangementet for 2010 og 2011 er allerede utlyst, ifølge en annonse fra servicekontoret. Det er rekordtidlig og helt i tråd med forslaget Høyre fremmet i avdelingsstyret.

Det hjelper å presse på og det hjelper å fremme forslag, selv om forslagene ikke alltid får flertall.

Annonsen
Lag og organisasjoner anmodes herved om å påta seg 17.mai arrangementene på følgende steder: Honningsvåg – Nordvågen – Kamøyvær – Skarsvåg - Gjesvær - Repvåg
Arrangøren i Honningsvåg må påta seg et koordineringsansvar i forhold til musikk og felles annonsering for kommunen.
Gjelder for 2 år Søknadsfrist: 26.10.09.

Ingen kommentarer: