tirsdag 8. september 2009

Forskjell mellom en SV-politiker og Høyre-politiker

Fylkesmannen i Finnmark har registrert Nordkapp kommune i ROBEK. Kommunen har dårlig økonomi, og det lukter et underskudd også i 2009.

Da de foreløpige regnskapstallene ble debattert i formannskapet på mandag, kom det frem klare forskjeller mellom partiene. Forskjeller som sørger for at jeg er medlem av Nordkapp Høyre.

Tallene viser at kommunen har driftsunderskudd på noen millioner kroner, ifølge Radio Nordkapp. Noen millioner kroner er dramatisk med tanke på at kommunen allerede er i ROBEK. Raymond Elde har referert fra ordvekslingen mellom politikere. Det er rimelig klart at SV ikke har forstått alvoret i situasjonen.

--Jeg synes ikke det går så verst ettersom vi vet årsakene til budsjettsprekken, sa Torger Samuelsen (SV) i formannskapsmøtet som var på mandag, ifølge Radio Nordkapp.

--Vi må sette i verk tiltak umiddelbart for å redusere underskuddet, sa Lars Helge Jensen (Høyre), ifølge Radio Nordkapp.

Med dårlig økonomi og en drift som er dimensjonert for langt flere innbyggere, er det lett å være enig med Lars Helge Jensen. Sosialister og sosialdemokrater er gode til å bruke penger, noe Torger Samuelsen beviser med sitt utsagn.

Ulempen til Høyre er at de har en korrekt holdning til pengebruk, men er altfor dårlig til å følge opp med konkrete forslag på innsparinger.

I budsjettprosessen foran 2009 var Høyre og FrP de partiene som jobbet best, uten at resultatet var imponerende. Jeg synes likevel det er greit å minne om at også administrasjonen liker at politikerne er konsekvente, noe nesten hele Høyre-gruppen og hele FrP-gruppen var da kommunebudsjettet for 2009 ble banket igjennom.

Ingen kommentarer: