mandag 4. mai 2009

Regnskapet for 2008

Èn av de dokumentene jeg har lyst å lese, er Nordkapp kommunes regnskap for 2008. Jeg tipper kommunen har et betydelig overforbruk eller det vi kaller underskudd, men foreløpig er ikke regnskapet presentert for kommunestyret. Det er synd, fordi regnskapet er viktig med tanke på fremtidens investeringer. Jeg tenker spesielt på cruisekaien som sikkert vil få tilslutning i kommunestyret i løpet av juni måned.

Et betydelig underskudd i 2008 kan medføre ROBEK for Nordkapp kommune. Jeg venter i spenning!

En skulle nesten tro Nordkapp kommune har nok penger, ettersom kommunestyret utsatte saken om virksomhetsoverdragelse av det kommunale renholdet. Når en ikke vil konkurranseutsette kommunale tjenester, da har kommunen for mye penger.

Ingen kommentarer: