lørdag 16. mai 2009

Kle deg pent, du er medlem av HT & IF

Èn av de sakene som vil bli drøftet i de indre gemakker i HT & IF de neste ukene, er en felles oppvarmningsdrakt/treningsdrakt. Målsetningen er at medlemmene i gruppene skal være kledd så likt som mulig. En felles drakt for medlemmene har noen fordeler, men også noen ulemper. Jeg er positiv, men ser en del ulemper med det som kan komme til å bli vedtaket i hovedstyremøtet 26. mai.

Uansett hva vedtaket blir, kan ingen av oss garantere at alle medlemmene vil kjøpe drakten. Fotballgruppa kan for eksempel ikke pålegge spillerne et innkjøp. Menneskene er forskjellige, og det vil være medlemmer som ikke liker drakten. Disse vil, naturlig nok, ikke gå til innkjøp av drakten. Alle vil ikke bli helt likt kledd på treninger og på ulike arrangement, selv om HT & IF får felles en oppvarmingsdrakt/treningsdrakt.

Holdningen hos en del sentrale tillitsmenn, er at draktene skal subsidieres slik at prisen blir så lav som mulig. Det vil bli hentet inn en sponsor, og det finnes medlemmer av hovedstyret som vil bruke en del av foreningens penger for å subsidiere draktene. Jeg synes denne ideen er dårlig. En sponsor vil sannsynligvis stille opp, men det kan være på bekostning av gruppene som trenger sponsormidler til den ordinære driften. De fleste bedrifter har en sponsorpott eller pott for markedsføring. Hvis en bedrift bruker 50 000 kroner på drakter, vil det være 50 000 kroner mindre til andre tiltak. Det kan gå utover gruppene i HT & IF. Penger som foreningen i dag har på konto, bør først og fremst gå til aktiviteter. Det hjelper lite å være pent kledd hvis for eksempel håndballgruppa og fotballgruppa ikke har penger til å delta på seriekamper. Aktiviteter for lokalbefolkningen, gjerne barn og ungdommer, bør være misjonen til HT & IF.

Et annet moment er at HT & IF lever av fantastisk støtte fra næringslivet i Nordkapp, altså de lokale bedriftene. Hvis HT & IF får medlemmene til å kjøpe et par hundre drakter, vil det gå utover den lokale sportsbutikken som fotballgruppa i dag har en sponsoravtale med. Jo mer HT & IF selger av treningsutstyr, jo mindre kunder vil sportsbutikken få. Vi kan ikke ta det økonomiske grunnlaget vekk fra lokale butikker, samtidig som vi forventer støtte fra de samme butikkene.

Fotballgruppas styre skal behandle denne saken før endelig avgjørelse i hovedstyret. I fotballgruppas styre vil jeg fremmet et forslag som innehar følgende punkt: (Forslaget er ikke skrevet, men det skal ha følgende innhold)
--Vi er positiv til felles drakter og gruppene skal oppmuntre medlemmene til å kjøpe drakten, men ingen skal tvinges. Nettstedet til HT & IF brukes aktivt i markedsføringen.
--Draktene skal selges til kostpris, men sponsorpengene og penger fra hovedstyret brukes til å kjøpe inn et kvantum av drakter som foreningen selger videre til medlemmene.
--Grupper som i dag har oppvarmingsdrakter til et lag eller en tropp, skal ikke tvinges til å skifte ut settet før det er naturlig med nye innkjøp.
--Grupper som kjøper inn oppvarmingsdrakter til et lag eller en tropp, skal kunne sette sponsormerker på draktene slik som for eksempel fotballgruppa har tradisjoner for å gjøre.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Du innleder med å si at du er positiv til felles treningsdress, men du ramser likevel kun opp en haug med negative momenter!

Solvik sa...

Det er mer enn nok personer som kommer til å argumentere imot mitt syn, og disse vil trekke frem det positivet. Jeg er imot tankene som en del av hovedstyremedlemmene tenker på, og jeg føler ikke at jeg skal gi dem argumenter mot punktene jeg skisserer nederst i bloggen.