mandag 11. mai 2009

Hvem bør få kulturprisen?

Hvem bør få Nordkapp kommunes kulturpris, en pris som utdeles under Nordkappfestivalen 2009. Oppvekst og kultursektoren ber innbyggerne komme med forslag på kandidater.

Nordkapp Høyre har tradisjon for å støtte kandidater som gjør uegennyttig innsats. Høyres representanter i avdelingsstyret har tidligere gått i bresjen for kandidater som Thule og Knut Krupa Karlsen.

Hvem bør få kulturprisen i år?

Meningsmålingen ligger til oppe til høyre på forsiden på bloggen. Høyres representant i avdelingsstyret er Marita Melsbø Nilsen.

Ingen kommentarer: