fredag 15. mai 2009

La 16-åringene få stemme – utfordring til SV!

Jeg er for stemmerett til 16-åringene. Jeg vet at ikke alle i denne alderen er like opptatt av politikk eller oppegående nok til at et flertall av borgerne skal tenne på ideen. En merkelapp om manglende kunnskaper om politikk og samfunnet for øvrig, kan en sette på mange som er 18, 19 og 20-åringer, 30, 40 og 50-åringer.

Regjeringen skal prøve ut ordningen med stemmerett for 16-åringer i en del utvalgte kommuner ved kommunevalget i 2011. Jeg mener bestemt at Nordkapp kommune bør søke staten om å bli en av kommunene som får prøve ut ordningen. Når 15-åringer får velge representanter til menighetsrådet, bør 16-åringer få være med å velge kommunestyret.

For mer er det naturlig med en lavere stemmerettsalder. Mange ungdommer under 18 år betaler skatt, noen blir satt i fengsel eller får andre former for straff. En del får barn og de aller fleste er storforbrukere av skattefinansierte tiltak som er vedtatt av politikerne. Det bør medføre at også denne gruppen får muligheten til å bruke stemmeretten som er demokratiets mest grunnleggende borgerrettighet. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre landet, understreker dette det grunnleggende prinsippet om at all makt utgår fra folket. Jeg ønsker altså fulle rettigheter til 16-åringene, men er fornøyd med at regjeringen vil prøve ut ordningen i 2011.

Det eneste partiet som er representert i Nordkapp kommunestyre som ønsker lavere stemmerettsalder, er SV. Partiet har frontet saken på Stortinget flere ganger de siste årene. Derfor spør jeg Tore Fosse om han tør ta utfordringen også lokalt? Vil SV foreslår at Nordkapp blir en del av forsøksordningen i 2011? Jeg håper svaret blir ja, men er ikke så sikker på at dette er en sak som engasjerer de lokale SV-politikerne.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Da bør 16 åringene også få lov å kjøpe alkohol eller tobakksvarer for den saks skyld.

Er meningsløst at en 16 åring kan være med å bestemme hvem som skal styre landet, men å ta seg ei pils er forbudt.

Så inntil alkoholloven er endret, så bør vi ha 18 år ved valg som i dag :)


Stein

Solvik sa...

Hei Stein, det samme meningsløse har du i dag. En 18-åring har stemmerett. Den samme 18-åringen er valgbar og kan bli både ordfører og stortingsrepresentant, men han får ikke kjøpe seg en drink på byen eller en flaske vodka på polet. Fullstendig galskap, men vi har overlevd med galskapen.

Anonym sa...

Ja, du har rett i det.
Det er mye som virker meningsløst her i landet og vi trenger ikke gjøre det mer meningsløst :)

Stein