lørdag 30. mai 2009

Blånytt på e-post

Jeg har ansvaret med å lage Blånytt, informasjonsbrevet som styret i Nordkapp Høyre sender ut til medlemmene. Premierebrevet, altså brevet for mai 2009, er laget. Nå blir det sendt ut til medlemmene.

Saken er også omtalt på bloggen til Nordkapp Høyre.

Ingen kommentarer: