fredag 15. mai 2009

Nordkapp kommune, en kynisk kommune!

Huseiernes Landsforbund, henger ut Nordkapp kommune sammen med 110 andre kommuner som alle har innført hytteskatt, altså en utvidelse av eiendomsskatten.

Høyre er imot eiendomsskatt, for å være litt slagordaktiv i beskrivelse av politikken.

Eiendomsskatt er husleie på eget hus og det er tyveri av borgernes penger!

Ingen kommentarer: