tirsdag 19. mai 2009

En dårlig russetale

Jeg har i dag hørt russetalen som Chris Andreassen holdt i idrettshallen 17. mai. Jeg synes det var en dårlig russetale, fordi han hørtes ut som en typisk sosialdemokratisk politiker som faktisk er imot omstillinger i Nordkapp kommune.

Nordkapp kommune har ikke kuttet mye på budsjettet. Kommunen har heller ikke lagt ned mange tilbud, slik Chris Andreassen hevdet i talen. Kommunen gikk med underskudd i 2005, 2006, 2007 og 2008. Det er kun nyanser som skiller Nordkapp fra ROBEK-registeret. Det betyr at kommunens økonomi er dårlig, og at politikerne har gjort en elendig jobb med å omstille driften i Nordkapp kommune.

Politikerne har lagt ned èn skole, Nordvågen skole. Jeg mener bestemt at kommunestyrets flertall var inneforstått med at skolemønstret måtte endres da det enstemmige vedtaket om renoveringen av Honningsvåg skole ble fattet. Nordkapp kommune er for liten til en storskole, i form av Honningsvåg skole, og flere småskoler. Politikerne er for dårlig til å vedta privatisering og konkurranseutsetting til at det er mulig å forsvare en politikk med skole i hver bygd.

Nordkapp kommune har èn pott med penger. I flere år har vi brukt mer enn vi har. Det må få konsekvenser for driften, blant annet for skolemønsteret.

Nedleggelse av Nordvågen skole har medført noe positivt. Samfunnshuset er privatisert og det kan bli en privatskole i bygda. Det er positive hendelser som rødrussen burde fokusert på i russetalen, når dem likevel prøvde å være seriøs i talen som ble holdt i idrettshallen.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Må si meg enig der Bønna. Det minste en kan kreve er at en sjekker at det en skal tale om stemmer. Noe som en tydligvis ikke hadde gjort på enkelte ting her.

Sitter med en følelse av at det kanskje hadde vært like greit at kommunen havnet på ROBEK lista. Er vell på høy tid at noe skjer med kommune økonomien. Kan vell snart ikke bli verre. hilsen en blå velger.

Anonym sa...

I russetalen kom ungdommens syn på hva som skjer i kommunen fram. Mulig at det ikke var gjort særlig god research om det som ble sagt på forhånd, men det var det heller ikke meningen at det skulle. Selvfølgelig vil folk som deg, Bønna, og flere andre patriotiske Honningsvåginger synes at talen var dårlig. Talen var ment som et angrep på det som skjer i kommunen, og man kan se at angrepet var vellykket når politikere i kommunen reagerer som du gjør.

En ting vil Honningsvåginger lære seg. Det er at skal det skje noe positivt på øya er det den private virksomheten som må stå for det. (Flerbrukshall, samfunnshuset i Nordvågen osv.)

Solvik sa...

Anonym 2, det er absolutt mulig å angripe mye av det som skjer i Nordkapp fordi ”vi” gjør mye dårlig. Politikerne har vannstyrt kommunen i mange, mange år.

Likevel bør kritikken være riktig. De som angriper omleggingen av det offentlige skolemønsteret, bør komme opp med et alternativ istedenfor bare kritikk. Russetalen var som å høre et SV-innlegg i kommunestyret. Det var ikke noe nytt i talen. Det var heller ikke konstruktive forslag på en annerledes politikk. Rødrussen sa de skal komme hjem for å rydde opp. Jeg tolket talen som mer av samme medisin som har kjørt kommunens økonomi i grøfta.